آخرین نوشته های منتشر شده
محسن صبوری با اشاره به ضرورت ایجاد یک ‌سازوکار از سوی نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های ذی‌‌ربط بیان‌‌ کرد: عدم حضور مجموعه کارشناسان از جمله مهندسان و معماران باتجربه سبب ایجاد یک دیوار بی‌اعتمادی از سوی مردم شده است..
یکی از مواردی که همواره در هنگام ساخت یک ساختمان مورد توجه قرار می گیرد محاسبه سود حاصل از ساخت و ساز است. این امر به ویژه در هنگام مشارکت در ساخت اهمیتی دو چندان پیدا می کند.
برنامه ریزی به شکل صحیح آن با درنظر گرفتن مدیریت زمان در پروژه های ساختمانی کمتر مورد توجه قرارگرفته و مدیریت زمان که مهمترین آیتم در سود واقعی ساخت‌و‌ساز است در نظر گرفته نمی شود.
درصد مشارکت در ساخت، اولین موردی است که اگر قصد شراکت داشته باشید، ذهن شما را مشغول خواهد کرد. چه مالک باشید و چه سازنده در درجه اول به میزان سود خود در پروژه‌ی شراکتی فکر می‌کنید.