نحوه محاسبه سود ساخت و ساز

یکی از مواردی که همواره در هنگام ساخت یک ساختمان مورد توجه قرار می گیرد محاسبه سود حاصل از ساخت و ساز است. این امر به ویژه در هنگام مشارکت در ساخت اهمیتی دو چندان پیدا می کند. راه حل مناسب  برای این امر نوشتن یک طرح توجیهی ساخت و...