تیم مهندسی کندو با بهره گیری از اندوخته علمی، دانش فنی و تجارب متخصصان و مهندسان مجرب و کارآمد و رعایت الزامات و مقررات ملی ساختمان و استانداردهای بین المللی تاسیسات، پروژه های تاسیسات ساختمانی را مطالعه و اجرا و نظارت می کند.

 

درخواست خدمات تاسیسات ساختمان

برای ثبت درخواست طراحی، نظارت و اجرای تاسیسات ساختمان فرم زیر را پر کرده و اطلاعات را برای ما ارسال کنید. کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.