در صورتی که تخصصی مرتبط با حوزه ساختمان دارید و تمایل دارید با مجموعه کندو همکاری داشته باشید لطفا با ما ارتباط برقرار کنید.