خدمات ما

ما با بررسی چالش‌های ساختمان در کلیه مراحل، با همکاری متخصصین و خبرگان، راه‌حل‌های علمی و اصولی ارائه می‌دهیم و از ابتدا تا انتهای پروژه در کنار شماهستیم. خدمات کندو در چهار دسته و به شرح زیر می باشد.

مارکتینگ و برندینگ

خبرگان و متخصصان دپارتمان مارکتینگ کندو با تکیه بر دانش روز آماده ارائه خدمات در حوزه بازاریابی و فروش، مطالعات بازار و برندینگ در حوزه ساختمان به فعالین این صنعت هستند.مهندسی

متخصصین و خبرگان کندو با پشتوانه سال ها تجربه در زمینه های تخصصی مهندسی ذیل آماده ارائه خدمات به سازندگان، مشاوران و کارفرمایان صنعت ساختمان می باشند

حقوقی

تیم حقوقی کندو با توجه به چالش های حقوقی صنعت ساختمان به فعالین صنعت ساختمان خدمات زیر را ارائه می کند

آموزشی

آنچه که در صنعت ساختمان اتفاق میفتد گویای این حقیقت ناگوار است که سرمایه های کلان کشور در مقابله با تغییرات و چالش های مختلف اقتصادی، محیط کسب و کار و محیط جهانی، برنامه و توانی برای مقابله با چالش ها ندارد. آموزش سیستماتیک و پایدار متخصصین و فعالین این صنعت از خدماتی است که کندو ارائه می کند.