همکاران کندو

 
 
محمد رضا موسوی تقی آبادی

دکترسید محمدرضا موسوی تقی‌آبادی

مشاور تاسیسات برق

-دکتری برق دانشگاه شهید بهشتی تهران
-عضو هیئت علمی دانشگاه شهید منتظری
-عضو هیئت مدیره گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی برق مشهد

 
 
محمد کاشانی حصار

مهندس محمد کاشانی حصار

مشاور تاسیسات مکانیک

-مهندسی مکانیک حرارت وسیالات
-عضو کمیته های تدوین مباحث ۱۴ و۱۶ مقررات ملی ساختمان
-کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ماده ۲۷ نظام

 
 
رضا آوان

دکتر رضا آوان


مدیر دپارتمان حقوق

– دکتری حقوق
– مدیر گروه واحد حقوق آموزش عالی
– مشاور حقوقی اتاق اصناف
– مدرس واحدآموزش اتاق اصناف مشهد …

 
 
حسین براتی

دکترحسین براتی


مدیر دپارتمان مارکتینگ

-دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
-بنیانگذار آکادمی آموزشی نوین بازار
-مدیرعامل موسسه تحقیقات بازار پیشگامان

 
 
مرتضی شیخی

دکتر مرتضی شیخی


مشاور سازه

– عضو هیأت علمی دانشگاه خیام
– کارشناس نظارت عالیه سازمان نظام مهندسی
– پروانه ی اشتغال پایه یک طراحی و نظارت

 
 
مجید علی‌پور

دکتر مجید علی‌پور


مدیر دپارتمان برنامه ریزی و کنترل پروژه

– عضو هیئت علمی دانشگاه سجاد مشهد
– کارشناس رسمی دادگستری
– ناظر پایه یک نظام مهندسی خراسان
– مشاور برنامه ریزی و کنترل پروژه بزرگترین پروژه های مشهد …

 
 
اصغر لطفی

مهندس اصغر لطفی


مشاور روابط‌ کار و تامین اجتماعی

– عضو انجمن كارشناسان خبره محلي مشهد
– كارشناس خبره در امور تعاون ، بيمه كار و امور اجتماعي
– نماينده اسبق كارفرمايان در هيئت‌هاي حل اختلاف تشخيص سازش مستقر در اداره كار، در دوره هاي متوالي …

 
 
دانیال فرا‌شاهی

دکتردانیال فرا‌شاهی


مشاور شهرسازی و مدیریت‌پروژه رزومه

– مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
– ناظر و محاسب پایه یک نظام مهندسی
– مدیر مسئول دفتر مهندسی چهارخانه
– مولف کتاب Geo5 …